តោះ!មកដឹងពីរូបតំណាងនៃខែកំណើតទាំង១២ ជាមួយនឹងការបកស្រាយដ៏មានអត្ថន័យ ដែលអ្នកមិនដែលដឹង

យោងតាមការស្រាវជ្រាវជាច្រើន បានធ្វើការបកស្រាយពីគុណសម្បត្តិ បុគ្គលិកលក្ខណៈ និងដួងព្រលឹងរបស់មនុស្សម្នាក់ៗ។ យ៉ាងណាមិញ...

ជោគជតារាសីរឹតតែសមប្រកប សម្រាប់អ្នកឆ្នាំទាំង ៤ ក្នុងរយៈពេល ៣០ ថ្ងៃពេញ

ចាប់ពី​ថ្ងៃទី​១៧ ខែមករា ដល់​ថ្ងៃទី​១៧ ខែកម្ភៈនេះ អ្នកកើតក្នុងឆ្នាំទាំង...

ទស្សន៍ទាយជោគជតារាសី និងលាភសំណាងរបស់អ្នកឆ្នាំមមី ប្រចាំឆ្នាំ ២០២៤

អ្នកឆ្នាំសេះ​ត្រូវ​បាន​គេ​ទស្សន៍ទាយ​ថា​ នឹង​មាន​ឆ្នាំ​ដែល​មាន​ការ​លំបាក​ដោយ​ជាប់​ចំណាត់​ថ្នាក់​លេខ ១០ ក្នុង​ចំណោមឆ្នាំទាំង...

ទស្សន៍ទាយជោគជតារាសី និងលាភសំណាងរបស់អ្នកឆ្នាំម្សាញ់ ប្រចាំឆ្នាំ ២០២៤

ឆ្នាំពស់​ត្រូវ​បាន​គេ​រំពឹង​ថា ​នឹង​មាន​ឆ្នាំ​រុងរឿង​ច្រើនយ៉ាងនៅក្នុង​ឆ្នាំ ២០២៤ ជា​ពិសេស​ផ្នែក​ទ្រព្យសម្បត្តិ អាជីព...

ទស្សន៍ទាយជោគជតារាសី និងលាភសំណាងរបស់អ្នកឆ្នាំរោង ប្រចាំឆ្នាំ ២០២៤

២០២៤ គឺជាឆ្នាំរោង ដូច្នេះ សម្រាប់រាសីអ្នកកើតឆ្នាំរោង ដែលរាប់ថាជាឆ្នាំឆុងជាមួយនឹងខ្លួនឯង...

ទស្សន៍ទាយជោគជតារាសី និងលាភសំណាងរបស់អ្នកឆ្នាំថោះ ប្រចាំឆ្នាំ ២០២៤

ឆ្នាំទន្សាយ​ត្រូវ​បាន​គេ​ទស្សន៍ទាយ​ថា ជាឆ្នាំដែល​មាន​លាភ​សំណាង​តិច​បំផុត​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០២៤ ដែល​ស្ថិត​នៅ​លំដាប់​ចុង​ក្រោយបង្អស់ ក្នុងចំណោមឆ្នាំទាំង...

ទស្សន៍ទាយជោគជតារាសី និងលាភសំណាងរបស់អ្នកឆ្នាំខាល ប្រចាំឆ្នាំ ២០២៤

ឆ្នាំខ្លាក៏ជាឆ្នាំ​ល្អ​ក្នុង​ឆ្នាំ ២០២៤ ដែល​ស្ថិត​ក្នុង​លំដាប់​ទី ៧ ក្នុង​ចំណោមឆ្នាំទាំង...

ទស្សន៍ទាយជោគជតារាសី និងលាភសំណាងរបស់អ្នកឆ្នាំឆ្លូវ ប្រចាំឆ្នាំ ២០២៤

ថ្វីដ្បិតតែប្រឈមមុខនឹងផ្កាយទាំងប្រាំពីរក៏ដោយ ក៏អ្នកឆ្នាំគោនៅតែជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ ៣ ក្នុងរាសីចក្រដែលសំណាងក្នុងឆ្នាំនេះ...

ទស្សន៍ទាយជោគជតារាសី និងលាភសំណាងរបស់អ្នកឆ្នាំជូត ប្រចាំឆ្នាំ ២០២៤

អ្នកឆ្នាំជូតត្រៀម​នឹង​មាន​ឆ្នាំ​អំណោយផល​ដែល​ជាប់​ចំណាត់ថ្នាក់​លេខ​ ៦ ​ជាឆ្នាំសំណាងប្រចាំឆ្នាំ ២០២៤ នេះ។...