ទស្សន៍ទាយជោគជតារាសី និងលាភសំណាងរបស់អ្នកឆ្នាំខាល ប្រចាំឆ្នាំ ២០២៤ – Pelklas តេស្តIQ | Pelklas

ទស្សន៍ទាយជោគជតារាសី និងលាភសំណាងរបស់អ្នកឆ្នាំខាល ប្រចាំឆ្នាំ ២០២៤

ឆ្នាំខ្លាក៏ជាឆ្នាំ​ល្អ​ក្នុង​ឆ្នាំ ២០២៤ ដែល​ស្ថិត​ក្នុង​លំដាប់​ទី ៧ ក្នុង​ចំណោមឆ្នាំទាំង ១២។ ទ្រព្យសម្បត្តិ និងស្នេហារបស់អ្នកនឹងលេចធ្លោក្នុងចំណោមទិដ្ឋភាពផ្សេងទៀតនៃជីវិតរបស់អ្នក។

Cover Copy

១. ផ្កាយសំណាង

- រីកចម្រើន (禄勋): ផ្កាយតំណាងឱ្យការទទួលស្គាល់ និងការទទួលស្គាល់នៅកន្លែងធ្វើការ។ អ្នកនឹងទទួលបានការទទួលស្គាល់ពីថ្នាក់លើ មិត្តរួមការងារ ឬអតិថិជន។ នេះទំនងជានឹងបង្កើនប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នក ដោយសារតែដំណើរការដ៏ល្អរបស់អ្នក។

- Sky Horse (驿马)៖ ផ្កាយនេះបញ្ជាក់ថា ជាឆ្នាំដ៏ល្អក្នុងការផ្លាស់ប្តូរការងារ ផ្លាស់ប្តូរទីលំនៅ ឬធ្វើដំណើរកម្សាន្ត។ នេះនឹងនាំអ្នកទាំងបញ្ហាប្រឈម និងឱកាសសម្រាប់ការរីកចម្រើន។

- ផ្កាយប្រាំបី (八座): ផ្កាយនេះនឹងនាំមកនូវស្ថិរភាពដល់ជីវិតរបស់អ្នក ប៉ុន្តែអ្នកត្រូវបានណែនាំកុំឱ្យនិយាយត្រង់ពេកពេលនិយាយជាមួយមនុស្ស។ អ្នកត្រូវតែពិចារណាពីអារម្មណ៍របស់អ្នកដទៃ ដើម្បីចៀសវាងជម្លោះដែលមិនចង់បាន។

២. តារា​មិន​មាន​សំណាង

- Sky Cry (天哭)៖ ផ្កាយនេះនឹងធ្វើឱ្យអ្នកកាន់តែងាយនឹងអារម្មណ៍តានតឹហឮង។ អ្នក​ត្រូវ​បាន​ណែនាំ​ឱ្យ​ហ៊ុំ​ព័ទ្ធ​ខ្លួន​អ្នក​ជាមួយ​នឹង​មនុស្ស​ដែល​មាន​ថាមពល​វិជ្ជមាន និង​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​ដោយ​សកម្ម ដើម្បី​ចៀសវាង​ការ​តានតឹង​អារម្មណ៍។

- Diao Ke (吊客): ផ្កាយនេះដើរតួជាការរំឭកថា អ្នកត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នបន្ថែមទៀតអំពីសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកក្នុងអំឡុងពេលសកម្មភាពខាងក្រៅឬការធ្វើដំណើរ។

3

- ទ្រព្យសម្បត្តិ80% ៖ The Thriving Star នឹងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវឱកាស ដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកបង្ហាញសមត្ថភាពរបស់អ្នក។ អ្នកត្រូវតែរក្សាអាកប្បកិរិយាវិជ្ជមាន និងបន្តកែលម្អខ្លួនឯង ដើម្បីបង្កើនប្រាក់ចំណូល និងការអនុវត្តរបស់អ្នក។

- សំណាងសុខភាព 60% ៖ Sky Horse Star ណែនាំ​អ្នក​ឱ្យ​ធ្វើ​ដំណើរ​ជា​ញឹក​ញាប់ ប៉ុន្តែ​អ្នក​ត្រូវ​តែ​មើល​ថែ​ខ្លួន​ឯង​ពេល​ធ្វើ​ដំណើរ។ អ្នក​ត្រូវ​តែ​ចៀស​វាង​ នងផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់​ញ៉ាំ​អាហារ​ដែល​មិន​ល្អ​ចំពោះ​សុខភាព ហើយ​អនុវត្ត​ការ​ប្រុង​ប្រយ័ត្ន​ក្នុង​ពេល​មាន​សកម្មភាព​ប្រថុយ​ប្រថាន។

- សំណាងក្នុងអាជីព 60% ៖ អ្នកអាចទទួលបានការទទួលស្គាល់ចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អ្នកនៅកន្លែងធ្វើការ ប៉ុន្តែអ្នកមិនអាចស្ទាក់ស្ទើរបានឡើយ។ អ្នកគួរតែប្រើប្រាស់ថាមពលដ៏ល្អរបស់អ្នក ដើម្បីកែលម្អខ្លួនឯងជាប្រចាំ និងពង្រឹងសមត្ថភាពដោះស្រាយបញ្ហារបស់អ្នក។

- សំណាងស្នេហា ៨០% ៖ The Eight Seats Star នឹងផ្តល់ពរឱ្យអ្នកនូវថាមពល 'ស្ថិរភាព' នៅក្នុងទំនាក់ទំនងស្នេហារបស់អ្នក ប៉ុន្តែអ្នកត្រូវបានណែនាំកុំឱ្យនិយាយចំៗពេលនិយាយជាមួយដៃគូរបស់អ្នក។ អ្នកត្រូវតែពិចារណាពីអារម្មណ៍របស់ដៃគូអ្នក ដើម្បីធានាមួយឆ្នាំជាមួយនឹងជម្លោះតិចជាងមុន៕