ផុតចូលឆ្នាំសង្ក្រាន្តខ្មែររួច ឆ្នាំ 2 នេះរាសីលុយកាក់ឡើងខ្ពស់ត្រដែត មានឱកាសទទួលបានលាភសំណាងពីរបស់ទាំងនេះ - Pelklas តេស្តIQ | Pelklas

ផុតចូលឆ្នាំសង្ក្រាន្តខ្មែររួច ឆ្នាំ 2 នេះរាសីលុយកាក់ឡើងខ្ពស់ត្រដែត មានឱកាសទទួលបានលាភសំណាងពីរបស់ទាំងនេះ

បុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរក៏បានកន្លងផុតទៅយ៉ាងពេញលេញ ហើយរាសីនីមួយៗអាចមានរឿងផ្សេងៗគ្នា ប៉ុន្តែមានឆ្នាំ 2 នេះដែលមានរាសីទទួលបានលាភសំណាងធំ តោះ​ទៅ​អាន​ទាំងអស់គ្នាចងដឹងថា​តើ​ឆ្នាំ​ណា?

ឆ្នាំជូត (កណ្តុរ)

Cartoon Zodiac Silhouette On The Red Background

អាច​និយាយ​បាន​ថា​ឆ្នាំ​ជូត ជា​ឆ្នាំ​នាំ​សំណាង​សម្រាប់​ចូល​ឆ្នាំ​ថ្មីនេះ សម្រាប់អ្នកណាដែលរង់ចាំទ្រព្យសម្បត្តិ នោះវាបានដល់ពេលហើយ អ្នកអាច​​ព្យាយាម​សំណាង ឬ​បង្កើន​អំណាច​នៃ​​កុសល ដើម្បីឲ្យសំណាងកាន់តែហូរចូលដូចទឹកបាក់ទំនប់ ។

ឆ្នាំកុរ (ជ្រូក)

ปีกุน

ទោះបីជាឆ្នាំនេះនឹងក្លាយជាឆ្នាំដែលឆុងសម្រាប់អ្នកកើតឆ្នាំកុរ ប៉ុន្តែ​បើ​និយាយ​ពី​រឿងលុយកាក់​វិញវាមិនចាត់ទុកថាបិទជិតឈឹងនោះទេ ឆ្នាំនេះអ្នកកើតឆ្នាំកុរគួរបោះទុនទៅលើទ្រព្យអកម្ម ដែលក្នុងនោះវាអាចធ្វើឲ្យអ្នកមានឱកាសទទួលបានប្រាក់ចំណេញឈឹបៗដូចចិត្តប៉ង ៕

ប្រភព៖ បរទេស/ កែសម្រួល៖ Knongsrok