ត្រូវៗ​ម្លឹងៗ! រើស​តុក្កតា​មួយ​ដែល​អ្នក​ពេញ​ចិត្ត​អាច​ប្រាប់​ពី​ភ័ព្វ​វាសនា​ និង​ចំណុច​ពិសេសៗ​របស់​អ្នក​បាន​១០០% – Pelklas តេស្តIQ | Pelklas

ត្រូវៗ​ម្លឹងៗ! រើស​តុក្កតា​មួយ​ដែល​អ្នក​ពេញ​ចិត្ត​អាច​ប្រាប់​ពី​ភ័ព្វ​វាសនា​ និង​ចំណុច​ពិសេសៗ​របស់​អ្នក​បាន​១០០%

តុក្កតា​ទី​ ១​៖ បើ​ប្រៀបធៀប​ជាមួយ​មនុស្ស​ទូទៅ​ អ្នក​មាន​ជំនាញ​ក្នុង​ការ​ត្រិះរិះ​ពិចារណា​ និង​វាយ​តម្លៃ​ហេតុ​ការណ៍​ដែល​បាន​កើត​ឡើង​យ៉ាង​ល្អ​បំផុត​។​ ជា​រួម​ ជា​មនុស្ស​ដែល​មាន​តក្កវិជ្ជា​ដ៏​អស្ចារ្យ​ ដូច្នេះ​យោបល់​របស់​អ្នក​តែងតែ​ទទួល​បាន​ការ​សរសើរ​ពី​មិត្តភក្តិ​ក្នុង​ការ​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​ជានិច្ច​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

1

ក្នុង​ការ​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​អ្នក​ច្រើន​តែ​ចាប់​ផ្តើម​ពី​ការ​វាយ​តម្លៃ​លើ​រឿង​រ៉ាវ​ទាំង​នោះ​ ស្វែង​រក​មូលហេតុ​ រួច​ធ្វើ​ការ​វិភាគ​ដោយ​ប្រើ​ហេតុ​ផល​ និង​កាត់​ចំណុច​ដែល​មិន​ចាំ​បាច់​ចោល​យ៉ាង​ប៉ិន​ប្រសប់​។​ ហេតុ​នេះ​ហើយ​ទើប​ក្លាយ​ជា​អ្នក​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​ដ៏​អស្ចារ្យ​ម្នាក់​ ហើយ​តែង​តែ​ទទួល​បាន​ភាព​ជោគជ័យ​ក្នុង​ការ​វែក​ញែក ​ឬ​ការ​ប្រកួត​ប្រជែង​ណា​មួយ​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តុក្កតា​ទី​ ២​៖ អ្នក​ចូលចិត្ត​ការ​ជួបជុំ​ ជជែក​លេង​ជាមួយ​អ្នក​ដទៃ​ ចិត្ត​ល្អ​ ចិត្ត​ត្រជាក់​ ពូកែ​យល់​ចិត្ត​និង​ចេះ​ក្រែង​ចិត្ត​អ្នក​ដទៃ​ទើប​ធ្វើ​ឱ្យ​អ្នក​ជា​មនុស្ស​ដែល​មាន​ទំនាក់​ទំនង​ជា​បុគ្គល​ល្អ​និង​មាន​ភាព​លេច​ធ្លោ​ពី​អ្នក​ដទៃ​។​ អ្នក​កម្រ​មាន​បញ្ហា​ធ្ងន់ធ្ងរ​ជាមួយ​អ្នក​ណា​ណាស់​ ព្រោះ​អ្នក​មាន​ទំនោរ​ទៅ​រក​ភាព​ស្ងប់ស្ងាត់​ ហើយ​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​ដោយ​ការ​យល់​ចិត្ត​ច្រើន​ជាង​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

2

ប៉ុន្តែ​បើ​សិន​ជា​មាន​បញ្ហា​កើត​ឡើង​ហើយ​នោះ​បង្ហាញ​បុគ្គល​ម្នាក់​នោះ​បាន​ធ្វើ​អ្វី​ឱ្យ​អ្នក​ដល់​ថ្នាក់​ទ្រាំ​មិន​បាន​ហើយ​។​ អ្នក​អាច​ធ្វើ​ការងារ​ជា​ក្រុម​បាន​យ៉ាង​ល្អ​ ហើយ​បង្កើត​បរិយាកាស​សប្បាយ​រីករាយ​ក្នុង​ការ​សហការ​គ្នា​ជា​រឿយ​ៗ​។​ ហេតុ​នេះ​ហើយ​ទើប​ធ្វើ​ឱ្យ​គេ​គ្រប់​គ្នា​ចង់​មក​ក្បែរ​អ្នក​ស្និទ្ធស្នាល​នឹង​អ្នក​រាប់​មិន​អស់​ទេ​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តុក្កតាទី​ ៣៖ អ្នក​ជា​មនុស្ស​ច្នៃ​ប្រឌិត​ខ្ពស់​និង​លេច​ធ្លោ​ពី​គេ​។​ អ្នក​ចូលចិត្ត​ការ​ស្រមើ​ស្រមៃ​ មាន​ភាព​បើក​ចំហរ​ ស្រឡាញ់​សេរីភាព​។​ អ្នក​សាកសម​នឹង​ការងារ​ដែល​ទាក់ទង​នឹង​សិល្បៈ​ តន្រ្តី​ ឬ​ការងារ​ផ្សេង​ៗ​ទៀត​ដែល​ត្រូវ​ប្រើ​ភាព​ច្នៃប្រឌិត​។​ អ្នក​មិន​ចូលចិត្ត​ធ្វើ​អ្វី​ដែល​មាន​ដែន​កំណត់​នោះ​ទេ​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

3

នេះ​មិន​មែន​មាន​ន័យ​ថា​អ្នក​ទ្រាំ​មិន​បាន​នោះ​ទេ​ គ្រាន់​តែ​មាន​អារម្មណ៍​ថា​មិន​មាន​ក្តី​សុខ​ក្នុង​ការ​ធ្វើ​វា​។​ ផ្ទុយ​ទៅ​វិញ​បើ​សិន​ជា​បាន​ធ្វើ​ការងារ​ណា​ដែល​ត្រូវ​បញ្ចេញ​គំនិត​បាន​ច្រើន​ បង្ហាញ​ភាព​ច្នៃ​ប្រឌិត​វិញ​នោះ​ អ្នក​នឹង​ពុះពារ​ធ្វើ​វា​ដោយ​ពេញ​ចិត្ត​ រហូត​ដល់​អត់​បាយ​អត់​ទឹក​ក៏​មាន​។

តុក្កតា​ទី​ ៤​៖ អ្នក​មាន​ទេព​កោសល្យ​ក្នុង​ការ​បង្កើត​ស្នាដៃ​សិល្បៈ​ដែល​មាន​ភាព​លេចធ្លោ​ជាង​មនុស្ស​ទូទៅ​។​ ចំណុច​ពិសេស​របស់​អ្នក​គឺ អ្នក​ពូកែ​សម្លឹង​រក​ភាព​ស្រស់​ស្អាត​ និង​តម្លៃ​សិល្បៈ​ពី​អ្វី​ដែល​មិន​លេច​ធ្លោ​ក្នុង​ភ្នែក​អ្នក​ដទៃ​។​ អ្នក​សម្បូរ​ទៅ​ដោយ​គំនិត​សិល្បៈ​ ភាព​ច្នៃ​ប្រឌិត​យ៉ាង​អស្ចារ្យ​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

4

អ្វី​ដែល​អ្នក​ធ្វើ​តែងតែ​មាន​បង្កប់​សិល្បៈ​ជានិច្ច​រហូត​ដល់​ពេល​ខ្លះ​មនុស្ស​ធម្មតា​មិន​អាច​យល់​បាន​។​ ទោះ​បី​ជា​អ្នក​មិន​បាន​ធ្វើ​ការងារ​ក្នុង​អាជីព​សិល្បៈ​ក៏​ពិត​មែន​ ប៉ុន្តែ​សូម្បី​តែ​សកម្មភាព​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​ក៏​នៅ​តែ​បង្កប់​ភាព​ស្រស់​ស្អាត​ពោរពេញ​ទៅ​ដោយ​សិល្បៈ​ដោយ​មិន​បាន​តាំង​ចិត្ត​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​